• “Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE”

     •  https://piekary.pl/wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy/

      Beneficjent:Gmina Piekary Śląskie

      Wartość całkowita projektu:69 705,55 zł

      Całkowita wartość dofinansowania:62 734,99 zł

      Wartość dofinansowania ze środków europejskich:59 249,71 zł (85%  kosztów kwalifikowanych)

      Dotacja celowa z budżetu krajowego:3 485,28 zł ( 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych  projektu)

      Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

      Okres realizacji:02.11.2022-31.03.2023

      Opis projektu:Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE” realizuje zapisy Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdyż zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. Celem głównym projektu jest  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie. W ramach udzielonego wsparcia zostanie zakupiony sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne oraz doposażone zostaną pracownie szkolne.  Wsparciem zostanie objętych 34 dzieci ukraińskich, które uczęszczają do piekarskich szkół podstawowych.

      Cel projektu:Wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów uciekającychz Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie w okresie od 02.11.2022 r. do 31.03.2023 r., poprzez zakup sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni szkolnych.

     • Biegi przełajowe.

     • Dzisiaj odbyły się Mistrzostwa Piekar Śląskich szkół podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych. Gratulacje i brawa👏👏👏
      👉II dziewczynki młodsze🏆
      👉II miejsce Chłopcy młodsi 🏆
      👉II Chłopcy starsi🏆

     • Bezpieczne wakacje w sieci.

     • Zachęcamy wszystkich do wysłuchania trzeciej części słuchowiska pt. "Sieciaki. Jest nas więcej" poświęconego problemowi hejtu. Nadchodzące wakacje są dobrą okazją do tego by podzielić się tym słuchowiskiem z dziećmi i ich rodzicami - słuchowisko może być słuchane np. podczas wakacyjnej podróży samochodem.Zachęcamy też do obejrzenia krótkiego spotu: https://www.youtube.com/watch?v=LLoFLcWE7BE, nawet wspólnie z dziećmi podczas tych ostatnich szkolnych lekcji.

   • Kontakty

    • Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich
    • Piekary Śląskie 41-943
     ul. Śląska 8
     Poland
    • 32 287-27-09
     komórkowy 534-688-646
     świetlica szkolna 533-219-306
    • Dyrektor Szkoły
     mgr Grażyna Twardoch
    • Wicedyrektor Szkoły
     mgr Dorota Bugała
    • Kierownik
     mgr Izabela Paruzel
    • mgr Aleksandra Żłobińska

     sekretariat czynny: 7:30-15:30
    • mgr Małgorzata Morawiak- Szysler
    • nr konta Rady Rodziców
     98 1020 2368 0000 2002 0667 1426
     (w tytule: imię nazwisko i klasa)
    • 58 1020 2313 0000 3102 0556 1263
     (w tytule: imię nazwisko klasa opłata za duplikat legitymacji szkolnej
     lub karty rowerowej)
    • Kierownik Świetlicy
     mgr Anna Badora
    • Pedagodzy:
     mgr Beata Płachta
     mgr Dorota Bugała
     mgr Barbara Fricowska
     Psycholog szkolny
     mgr Natalia Karwaczyńska
    • adres skrzynki EPUAP: /1x0d2l9ab1/SkrytkaESP
    • 533-219-306
  • Nasze media społecznościowe

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 73630