• Inspektor ochrony danych

    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11
     w Piekarach Śląskich przy ul. Śląskiej 8, kod pocztowy: 41-943,  adres e-mail: podstawowa11@interia.pl, tel. (32) 287-27-09.

     Inspektor ochrony danych

      

     W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich, ul. Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie, zgodnie z art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych.

     Inspektor ochrony danych:

     Jakub Groborz
     Inspektor Ochrony Danych
     NOWATOR s.c.
     ul. Tadeusza Kościuszki 1c/703, 44-100 Gliwice
     tel. 511 755 170
     tel./fax 32 331 48 08
     www.nowator.edu.pl

      

     Kontakt z inspektorem ochrony danych:

     1. e-mail: nowator@nowator.edu.pl
     2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

     Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO.

     Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

      

  • Kontakty

   • Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich
   • Piekary Śląskie 41-943
    ul. Śląska 8
    Poland
   • 32 287-27-09
    komórkowy 534-688-646
    świetlica szkolna 533-219-306
   • Dyrektor Szkoły
    mgr Grażyna Twardoch
   • Wicedyrektor Szkoły
    mgr Dorota Bugała
   • Kierownik
    mgr Izabela Paruzel
   • mgr Aleksandra Żłobińska

    sekretariat czynny: 7:30-15:30
   • mgr Małgorzata Morawiak- Szysler
   • nr konta Rady Rodziców
    98 1020 2368 0000 2002 0667 1426
    (w tytule: imię nazwisko i klasa)
   • 58 1020 2313 0000 3102 0556 1263
    (w tytule: imię nazwisko klasa opłata za duplikat legitymacji szkolnej
    lub karty rowerowej)
   • Kierownik Świetlicy
    mgr Anna Badora
   • Pedagodzy:
    mgr Beata Płachta
    mgr Dorota Bugała
    mgr Barbara Fricowska
    Psycholog szkolny
    mgr Natalia Karwaczyńska
   • adres skrzynki EPUAP: /1x0d2l9ab1/SkrytkaESP
   • 533-219-306
 • Nasze media społecznościowe

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1607